Được dùng miễn phí 4GB/ngày, học trò nghèo yên tâm học online

Các em học sinh trải nghiệm Internet trên tài khoản học tập và truy cập Internet. Ảnh: Hải Nguyễn
Các em học sinh trải nghiệm Internet trên tài khoản học tập và truy cập Internet. Ảnh: Hải Nguyễn
Các em học sinh trải nghiệm Internet trên tài khoản học tập và truy cập Internet. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top