Được đóng bảo hiểm COVID-19: Công nhân môi trường yên tâm làm việc hơn

Công nhân môi trường thêm động lực làm việc thời dịch COVID-19. Ảnh: PV
Công nhân môi trường thêm động lực làm việc thời dịch COVID-19. Ảnh: PV
Công nhân môi trường thêm động lực làm việc thời dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top