Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng:

Được chăm lo bởi Công đoàn 3 nhất

Giáo viên người nước ngoài dạy tại trường mầm non của Nhà máy. Ảnh: P.V
Giáo viên người nước ngoài dạy tại trường mầm non của Nhà máy. Ảnh: P.V
Giáo viên người nước ngoài dạy tại trường mầm non của Nhà máy. Ảnh: P.V
Lên top