Dừng tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân để phòng dịch COVID-19

Buổi lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 của Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh thời điểm chưa có chỉ đạo dừng tổ chức lễ hội, sự kiện tập trung đông người phòng COVID-19. Ảnh: TT
Buổi lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 của Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh thời điểm chưa có chỉ đạo dừng tổ chức lễ hội, sự kiện tập trung đông người phòng COVID-19. Ảnh: TT
Buổi lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 của Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh thời điểm chưa có chỉ đạo dừng tổ chức lễ hội, sự kiện tập trung đông người phòng COVID-19. Ảnh: TT
Lên top