Đưa xe tiêm chủng lưu động vào “vùng đỏ” tiêm vaccine cho công nhân

Xe tiêm chủng lưu động tại Khánh Hòa triển khai tiêm chủng cho công nhân lao động tại phường Vĩnh Trường- một trong 4 phường phong tỏa cứng của TP Nha Trang. Ảnh: H. Tân
Xe tiêm chủng lưu động tại Khánh Hòa triển khai tiêm chủng cho công nhân lao động tại phường Vĩnh Trường- một trong 4 phường phong tỏa cứng của TP Nha Trang. Ảnh: H. Tân
Xe tiêm chủng lưu động tại Khánh Hòa triển khai tiêm chủng cho công nhân lao động tại phường Vĩnh Trường- một trong 4 phường phong tỏa cứng của TP Nha Trang. Ảnh: H. Tân
Lên top