Đưa ra 2 phương án xây dựng Khu thiết chế công đoàn tại Quảng Trị

Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khảo sát thực địa để xác định địa điểm triển khai dự án Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà. Ảnh: HT
Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khảo sát thực địa để xác định địa điểm triển khai dự án Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà. Ảnh: HT
Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khảo sát thực địa để xác định địa điểm triển khai dự án Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà. Ảnh: HT
Lên top