Đưa nhu yếu phẩm vào khu cách ly cho công nhân, lan tỏa xã hội sẻ chia

Mạnh thường quân và tổ chức công đoàn đưa nhu yếu phẩm vào cho công nhân trong khu phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Mạnh thường quân và tổ chức công đoàn đưa nhu yếu phẩm vào cho công nhân trong khu phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Mạnh thường quân và tổ chức công đoàn đưa nhu yếu phẩm vào cho công nhân trong khu phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Lên top