Đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW vào cuộc sống: Thu hút người tài làm việc cho tổ chức Công đoàn

Cán bộ Công đoàn Khánh Hoà tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên trong khu phong tỏa, CNLĐ 3 tại chỗ. Ảnh: Phương Linh
Cán bộ Công đoàn Khánh Hoà tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên trong khu phong tỏa, CNLĐ 3 tại chỗ. Ảnh: Phương Linh
Cán bộ Công đoàn Khánh Hoà tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên trong khu phong tỏa, CNLĐ 3 tại chỗ. Ảnh: Phương Linh
Lên top