Đưa lao động sang Trung Đông không khuyến khích, tạm thời đóng cửa

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Ảnh CT
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Ảnh CT
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Ảnh CT
Lên top