Đưa công nghiệp về làng quê ở Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Người lao động ở Công ty TNHH Công nghiệp Trân Nguyên huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Ảnh Đức Thiệm
Người lao động ở Công ty TNHH Công nghiệp Trân Nguyên huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Ảnh Đức Thiệm
Người lao động ở Công ty TNHH Công nghiệp Trân Nguyên huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Ảnh Đức Thiệm
Lên top