Đưa cơ hội việc làm đến tận nhà người lao động

Điểm giao dịch việc làm lưu động do TTDVVL Đồng Tháp tổ chức tại TP.Cao Lãnh. Ảnh: L.T
Điểm giao dịch việc làm lưu động do TTDVVL Đồng Tháp tổ chức tại TP.Cao Lãnh. Ảnh: L.T
Điểm giao dịch việc làm lưu động do TTDVVL Đồng Tháp tổ chức tại TP.Cao Lãnh. Ảnh: L.T
Lên top