Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020):

Đưa chủ trương của Đảng đến với người lao động

Các đảng viên Chi bộ đảng Công ty TNHH Teakwang Vina Đồng Nai thực hiện nghi thức chào cờ trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ. Ảnh: PV
Các đảng viên Chi bộ đảng Công ty TNHH Teakwang Vina Đồng Nai thực hiện nghi thức chào cờ trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ. Ảnh: PV
Các đảng viên Chi bộ đảng Công ty TNHH Teakwang Vina Đồng Nai thực hiện nghi thức chào cờ trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ. Ảnh: PV
Lên top