Đưa BHXH tự nguyện tiếp cận lao động biển

Tuyên truyền BHXH tự nguyện cho người dân tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Tuyên truyền BHXH tự nguyện cho người dân tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Tuyên truyền BHXH tự nguyện cho người dân tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Lên top