Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi): Cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại hội thảo. Ảnh:ĐT
Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại hội thảo. Ảnh:ĐT
Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại hội thảo. Ảnh:ĐT
Lên top