Dự kiến chọn Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại Long An để điều trị COVID-19

Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Long An khảo sát Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại TP.Tân An để chọn làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BLA
Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Long An khảo sát Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại TP.Tân An để chọn làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BLA
Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Long An khảo sát Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại TP.Tân An để chọn làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BLA
Lên top