GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III NĂM 2018

“Du học Nhật Bản” ở... quê nhà

Chị Loan hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân. Ảnh: P.V
Chị Loan hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân. Ảnh: P.V