Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đủ chiêu trò để giảm lương của lao động có thâm niên

NLĐ lớn tuổi được bố trí làm công việc phù hợp với sức khỏe, đảm bảo thu nhập tại Xí nghiệp may An Phú - Ảnh: L.T
NLĐ lớn tuổi được bố trí làm công việc phù hợp với sức khỏe, đảm bảo thu nhập tại Xí nghiệp may An Phú - Ảnh: L.T