Diễn biến mới về dịch COVID-19:

Dự báo thị trường lao động tiếp tục bị ảnh hưởng

Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: ANH THƯ
Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: ANH THƯ
Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: ANH THƯ
Lên top