Dự báo ngành nghề phát triển mạnh trong thời gian tới

Tuyển dụng lao động của một doanh nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Anh Thư
Tuyển dụng lao động của một doanh nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Anh Thư
Tuyển dụng lao động của một doanh nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Anh Thư
Lên top