Dự án Thiết chế Công đoàn ở Quảng Trị: Tháo gỡ vướng mắc để triển khai

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn thống nhất vị trí triển khai dự án. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn thống nhất vị trí triển khai dự án. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn thống nhất vị trí triển khai dự án. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top