Đột ngột bị chấm dứt hợp đồng, 154 nhân viên thú y phường kêu cứu

Văn bản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội về việc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên thú y cấp phường.
Văn bản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội về việc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên thú y cấp phường.
Văn bản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội về việc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên thú y cấp phường.
Lên top