TIẾP VỤ “CN NGỪNG VIỆC VÌ CHO RẰNG BỊ CẮT THƯỞNG SẢN LƯỢNG”:

Đồng ý phương án trả tiền chênh lệch, công nhân trở lại làm việc

PV Báo Lao Động trao đổi với công nhân Cty TNHH May mặc & Thương mại A.C.V
PV Báo Lao Động trao đổi với công nhân Cty TNHH May mặc & Thương mại A.C.V
PV Báo Lao Động trao đổi với công nhân Cty TNHH May mặc & Thương mại A.C.V
Lên top