Động viên doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Tặng quà động viên doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: CĐ
Tặng quà động viên doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: CĐ
Tặng quà động viên doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: CĐ
Lên top