Bài dự thi cuộc thi viết "Viết về người lao động - Viết cho người lao động"

Dòng vàng trắng - “qua miền Tây Bắc”

Người lao động ở vùng Tây Bắc thu hoạch mủ caosu. Ảnh: T.N
Người lao động ở vùng Tây Bắc thu hoạch mủ caosu. Ảnh: T.N