Đồng Tháp xét nghiệm RT-PCR cho hơn 2.200 công nhân tại Sa Đéc

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho các công nhân ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Ảnh: Thanh Thanh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho các công nhân ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Ảnh: Thanh Thanh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho các công nhân ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Ảnh: Thanh Thanh
Lên top