Đồng Tháp: Trao quyết định nghỉ hưu cho Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

Đồng chí Lê Thành Công, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Thanh  Nhàn. Ảnh: Lưu Hùng
Đồng chí Lê Thành Công, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn. Ảnh: Lưu Hùng
Đồng chí Lê Thành Công, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn. Ảnh: Lưu Hùng
Lên top