Đồng Tháp: Tiếp tục trao tập cho con đoàn viên và NLĐ vượt khó học giỏi

Buổi trao tập tại CĐCS Trường THCS Phú Hựu (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Lưu Hùng
Buổi trao tập tại CĐCS Trường THCS Phú Hựu (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Lưu Hùng
Buổi trao tập tại CĐCS Trường THCS Phú Hựu (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Lưu Hùng
Lên top