Đồng Tháp: Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao quà hỗ trợ và cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp: Ảnh: Hùng Lưu
Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao quà hỗ trợ và cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp: Ảnh: Hùng Lưu
Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao quà hỗ trợ và cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp: Ảnh: Hùng Lưu
Lên top