Đồng Tháp: Tập huấn công tác tài chính và kiểm tra công đoàn cơ sở

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Huyền Trâm
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Huyền Trâm
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Huyền Trâm
Lên top