Đồng Tháp: Niềm vui nhân đôi khi nhận “Mái ấm Công đoàn”

Bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân Phạm Ngọc Thi. Ảnh: Thanh Nhàn
Bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân Phạm Ngọc Thi. Ảnh: Thanh Nhàn
Bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân Phạm Ngọc Thi. Ảnh: Thanh Nhàn
Lên top