Đồng Tháp: Hơn 1.000 phần quà hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên thuộc CĐCS Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp. Ảnh: Hùng Lưu
Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên thuộc CĐCS Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp. Ảnh: Hùng Lưu
Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên thuộc CĐCS Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp. Ảnh: Hùng Lưu
Lên top