Đồng Tháp: Gắn biển công trình thi đua chào mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam

Lễ công bố quyết định và gắn biển công trình “Xây dựng cầu cảng vận chuyển cá” tại Công ty Cổ phần thực phẩm QVĐ Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Nghĩa
Lễ công bố quyết định và gắn biển công trình “Xây dựng cầu cảng vận chuyển cá” tại Công ty Cổ phần thực phẩm QVĐ Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Nghĩa
Lễ công bố quyết định và gắn biển công trình “Xây dựng cầu cảng vận chuyển cá” tại Công ty Cổ phần thực phẩm QVĐ Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Nghĩa
Lên top