Đồng Tháp: Gắn biển công trình thi đua chào mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Công đoàn Viên chức cùng các đơn vị, học sinh tại buổi gắn biển công trình. Ảnh: Lưu Hùng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Công đoàn Viên chức cùng các đơn vị, học sinh tại buổi gắn biển công trình. Ảnh: Lưu Hùng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Công đoàn Viên chức cùng các đơn vị, học sinh tại buổi gắn biển công trình. Ảnh: Lưu Hùng
Lên top