Đồng Tháp: Gắn biển công trình thi đua CĐCS Trường Cao đẳng Cộng đồng

Các đại biểu tại lễ công bố gắn biển công trình thi đua. Ảnh: Huyền Trâm
Các đại biểu tại lễ công bố gắn biển công trình thi đua. Ảnh: Huyền Trâm
Các đại biểu tại lễ công bố gắn biển công trình thi đua. Ảnh: Huyền Trâm
Lên top