Đồng Tháp: Gần 98% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Công nhân lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: T.T
Công nhân lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: T.T
Công nhân lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: T.T
Lên top