Đồng Tháp: CĐCS doanh nghiệp phát động chung tay xây dựng mái ấm 2.000 đồng

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Thanh Bình, đoàn viên công nhân lao động tham gia đóng góp mô hình chung tay xây dựng mái ấm Pilmico. Ảnh: H.L
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Thanh Bình, đoàn viên công nhân lao động tham gia đóng góp mô hình chung tay xây dựng mái ấm Pilmico. Ảnh: H.L
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Thanh Bình, đoàn viên công nhân lao động tham gia đóng góp mô hình chung tay xây dựng mái ấm Pilmico. Ảnh: H.L
Lên top