Đồng Tháp: Cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho ĐV, CNLĐ tại nơi làm việc

Quang cảnh buổi cấp đổi và làm thẻ căn cước công dân. Ảnh: Q.K
Quang cảnh buổi cấp đổi và làm thẻ căn cước công dân. Ảnh: Q.K
Quang cảnh buổi cấp đổi và làm thẻ căn cước công dân. Ảnh: Q.K
Lên top