Đồng Tháp: Bàn giao nhà tình thương cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Buổi trao nhà tình thương cho đoàn viên Nguyễn Văn Y. Ảnh: C.T.V
Buổi trao nhà tình thương cho đoàn viên Nguyễn Văn Y. Ảnh: C.T.V
Buổi trao nhà tình thương cho đoàn viên Nguyễn Văn Y. Ảnh: C.T.V
Lên top