Đồng Tháp: Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp và nhà tài trợ bàn giao nhà cho gia đình ông Hoàng. Ảnh: Thanh Nghĩa
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp và nhà tài trợ bàn giao nhà cho gia đình ông Hoàng. Ảnh: Thanh Nghĩa
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp và nhà tài trợ bàn giao nhà cho gia đình ông Hoàng. Ảnh: Thanh Nghĩa
Lên top