Đồng Tháp: Bàn giao nhà ở - công trình chào mừng Đại hội Đảng

Bàn giao nhà ở - công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ảnh: L.T
Bàn giao nhà ở - công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ảnh: L.T
Bàn giao nhà ở - công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ảnh: L.T
Lên top