Đồng Nai: Tư vấn pháp luật cho gần 33.000 lượt công nhân lao động

Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (trái) - hỗ trợ người lao động đòi quyền lợi và thắng kiện. Ảnh: Minh Châu
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (trái) - hỗ trợ người lao động đòi quyền lợi và thắng kiện. Ảnh: Minh Châu
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (trái) - hỗ trợ người lao động đòi quyền lợi và thắng kiện. Ảnh: Minh Châu
Lên top