Đồng Nai: Triển khai gói hỗ trợ 2 tỉ giúp 1.000 CN nữ nâng cao đời sống

Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - trao hỗ trợ cho NLĐ ngành May mặc bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - trao hỗ trợ cho NLĐ ngành May mặc bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - trao hỗ trợ cho NLĐ ngành May mặc bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top