Đồng Nai tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến cho người lao động

Người lao động tìm kiếm việc làm. Ảnh: Minh Châu
Người lao động tìm kiếm việc làm. Ảnh: Minh Châu
Người lao động tìm kiếm việc làm. Ảnh: Minh Châu
Lên top