Đồng Nai: Tổ chức ngày hội chăm lo Tết cho 40.000 công nhân lao động

Người lao động tham gia ngày hội gia đình Taekwang Vina. Ảnh: HAC
Người lao động tham gia ngày hội gia đình Taekwang Vina. Ảnh: HAC
Người lao động tham gia ngày hội gia đình Taekwang Vina. Ảnh: HAC
Lên top