Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai Luật Lao động năm 2019

Ngày 8.10, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai Bộ Luật Lao Động năm 2019. Ảnh: Minh Châu
Ngày 8.10, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai Bộ Luật Lao Động năm 2019. Ảnh: Minh Châu
Ngày 8.10, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai Bộ Luật Lao Động năm 2019. Ảnh: Minh Châu
Lên top