Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đồng Nai: Tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động nữ

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có sự ưu tiên đối với lao động nữ bằng việc đưa thêm nhiều chế độ, chính sách chăm lo trực tiếp. Ảnh: N.V
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có sự ưu tiên đối với lao động nữ bằng việc đưa thêm nhiều chế độ, chính sách chăm lo trực tiếp. Ảnh: N.V
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có sự ưu tiên đối với lao động nữ bằng việc đưa thêm nhiều chế độ, chính sách chăm lo trực tiếp. Ảnh: N.V
Lên top