Đồng Nai: Tặng biểu trưng và quà cho 332 con công nhân lao động học giỏi

Các công đoàn cơ sở tại TP.Long Khánh khen thưởng con đoàn viên lao động học giỏi. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Các công đoàn cơ sở tại TP.Long Khánh khen thưởng con đoàn viên lao động học giỏi. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Các công đoàn cơ sở tại TP.Long Khánh khen thưởng con đoàn viên lao động học giỏi. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top