Đồng Nai: Nhu cầu tuyển dụng hơn 4.000 lao động tại sàn giao dịch việc làm

Các doanh nghiệp tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm. Ảnh: Minh Châu
Các doanh nghiệp tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm. Ảnh: Minh Châu
Các doanh nghiệp tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm. Ảnh: Minh Châu
Lên top