Đồng Nai: Nhiều cơ hội việc làm cho NLĐ tại sàn giao dịch việc làm 199

Người lao động tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Người lao động tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Người lao động tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top