Đồng Nai: Người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng cao

Người lao động đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top